Privatio

Main Menu

OFERTA

Szeroki wachlarz usług naszej Kancelarii obejmuje takie produkty jak:

 • Nadzór nad postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym
  Prowadzimy nadzór nad wszczętymi postępowaniami upadłościowymi i likwidacyjnymi... więcej
 • Przygotowanie wniosków o upadłość
  Przygotowujemy wnioski o upadłość lub oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego... więcej
 • Likwidacje podmiotów
  Przygotowujemy stosowne dokumenty niezbędne do likwidacji przedsiębiorstwa... więcej
 • Przekształcenia przedsiębiorstw
  Tworzymy, łączymy, dzielimy i przekształcamy różne podmioty gospodarcze... więcej
 • Wykup przedsiębiorstw
  Po głębokiej analizie, w drodze negocjacji oferujemy zakup przedsiębiorstwa w całości... więcej
 • Wycena przedsiębiorstw
  Oferujemy dokonywanie głębokich analiz pozwalających na wycenę wskazanego przedsiębiorstwa... więcej
 • Obrót wierzytelnościami
  Oferujemy obrót wierzytelnościami realizowany poprzez bezwarunkowy zakup wierzytelności... więcej
 • Kompleksowa obsługa prawna, księgowa i kadrowa
  Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie prawnym, księgowym i kadrowym dzięki fachowej wiedzy i kompetencji zespołu specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami.
   
 • Obsługa BHP
  Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie BHP przy udziale wyselekcjonowanych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami.