Privatio

Main Menu

Przygotowanie wniosków o upadłość

Przygotowujemy wnioski o upadłość lub oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego. Analizujemy najefektywniejsze sposoby restrukturyzacji długów. Przygotowujemy wnioski o upadłość na podstawie materiałów przedłożonych przez zleceniodawcę oferując przy tym pomoc w skompletowaniu materiałów wraz z doradztwem w zakresie przygotowania dokumentów. Pomagamy prowadzić negocjacje z wierzycielami i innymi podmiotami.

 

Katalog firm Bizeo